Inscripción/Izen ematea

Izen ematea azaroaren 10a baino lehen gauzatu beharko da kongresuaren web orrialdearen bidez. Kuotak honakoak izango dira:

  • Irailaren 20a baino lehen izena ematen bada: 20 € ikasle, langabetu eta prekarioentzat eta 40 € gainontzekoentzat.
  • Irailaren 20a eta azaroaren 10a artean egindako izen emateetan: 35 € ikasle, langabetu eta prekarioentzat eta 55 € gainontzekoentzat.

________________

Las inscripciones deben formalizarse antes del 10 de noviembre a través de la página web del congreso. Las cuotas serán:

  • Inscripciones realizadas antes del 20 de septiembre: 20 € para estudiantes, precarios y parados y 40 € para el resto.
  • Inscripciones realizadas del 20 de septiembre al 10 de noviembre: 35 € para estudiantes, precarios y parados y 55 € para el resto.

Izena emateko argibideak

Izen-ematea banku transferentziaren egiaztagiria jasotzeko unean beteko da. Egiaztagiria e-mailez (congresocritico@ehu.es) edo helbide honetara bidal daiteke:

“Demokrazia +” Kongresuko Idazkaritza 

Politika eta Administrazioa Zientzietako Departamentua Gizarte eta komunikazio zientzien fakultatea. 

Euskal Herriko Unibertsitatea. Sarriena auzoa (zenbaki gabekoa) 

Leioa, 48940 (Bizkaia)

Dirua ordaintzeko kontu korronte zenbakia:

2095 0292 92 3239088081

IBAN: ES19 2095 0292 9232 3908 8081
BIC: BASKES2BXXX

Jabea: Euskal Herriko Unibertsitatea. Politika eta Administrazioa Zientzietako Departamentua

Entitatea: BBK

“DK” eta inskribatzen den pertsonaren izena eta abizenak jarri beharko dira ordainketa egiterakoan

Instrucciones para la inscripción

La inscripción se hará efectiva al recibir el justificante de la transferencia bancaria. Este justificante podrá ser remitido por correo electrónico (congresocritico@ehu.es) o por correo postal a la siguiente dirección:

Secretaría del Congreso “+Democracia” 

Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Barrio Sarriena s/n 

Leioa, 48940 (Bizkaia)

Número de cuenta:

2095 0292 92 3239088081

IBAN: ES19 2095 0292 9232 3908 8081
BIC: BASKES2BXXX

Titular: Universidad del País Vasco. Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración

Entidad: BBK

Se deberá indicar como concepto: “DK”, además del nombre y los apellidos de la persona inscrita.


Anuncios