Demokrazia, Lurraldea, Nortasuna eta Kultura Democracia, Territorio, Identidad y Cultura

Demokrazia, Lurraldea, Nortasuna eta Kultura

Krisi demokratikoaren eskutik berpizten ari dira baztertuta omen zeuden kontzeptuak. Estatua eta nazioa itzuli dira, inoiz joanak baziren. Lurralde fisikoak eutsi dio, birtualarekin uztartuta. Honela, eztabaida ideologikoa biziberritu egin da: Lurrik gabeko hiri globalak ala elkartasunean oinarritutako lurraldezko demos bat? Estatu neo-autoritarioa ala ongizatearen berme publikoa? Eskubide kolektiboak eta berdintasun sozio-ekonomikoa aintzat hartuko dituen tokiko demokrazia ala gizabanako globalen eskubideak, mundu ezberdinean?

 Koordinatzailea: Mario Zubiaga (mario.zubiaga@ehu.es)

Democracia, Territorio, Identidad y Cultura

La crisis democrática está revitalizando conceptos que aparentemente habían quedado arrumbados por la historia. Si alguna se vez se fueron, vuelven el estado y la nación. El territorio físico se solapa con el virtual, pero no desaparece. El debate ideológico está servido: ¿Ciudades globales “extraterrestres” o demos territorial basado en la solidaridad? ¿Estado neo-autoritario o garantía pública de la vida buena? ¿Democracia local ligada a derechos colectivos y a la igualdad socio- económica, o derechos individuales globalizados en un mundo desigual?

Coordinador: Mario Zubiaga (mario.zubiaga@ehu.es)

Anuncios