Demokrazia, Ekonomia eta Iraunkortasuna Democracia, Economía y Sostenibilidad

Demokrazia, Ekonomia eta Iraunkortasuna

Aspalditik ezker kritikoa, sozialista, anarkista eta komunistak, demokrazia oreka sozio ekonomikoaren ikuspuntutik neurtu behar dela planteatu dute. Gaur egun gai hau ekidin ezina da. Berrikiago korronte ekologistek eta ekintza eta pentsamenduko eko-feministek Vandana Shivaren “Lurraren Demokrazia” kontzeptua planteatu dute eta demokrazia ekologikoa edo Ingurune demokrazia ere bai, hau da, gizartearen baitan eta beste ekosistemetan oreka inguru soziala bilatzea. Sail honetan, aurrez aurre dauden ekonomia eta ekologiari lotutako proposamen eta ikuspuntu demokratiko desberdinak eztabaidatu nahi ditugu.

Koordinatzaileak: Iñaki Barcena Hinojal (inaki.barcena@ehu.es), Izaro Gorostidi (izaro.gorostidi@ehu.es) eta Luismi Uharte (luismiguel.uharte@ehu.es)

Democracia, Economía y Sostenibilidad

Hace tiempo que la izquierda crítica, socialista, anarquista y comunista, planteó que la democracia también debe medirse con la vara del equilibrio socio-económico. En los tiempos que corren esto es algo perentorio. Más recientemente las corrientes ecologistas y eco-feministas de pensamiento y acción han planteado, lo que Vandana Shiva ha conceptualizado como la “Democracia de la Tierra” y otros como democracia ecológica o ambiental, que no es otra cosa sino la búsqueda del equilibrio socio-ambiental en la propia sociedad y para con los ecosistemas. En esta sección queremos discutir las propuestas y los diversos puntos de vista democráticos, ligados a, las gemelas pero enfrentadas, economía y ecología.

Coordinadores: Iñaki Bárcena Hinojal (inaki.barcena@ehu.es), Izaro Gorostidi (izaro.gorostidi@ehu.es) y Luismi Uharte (luismiguel.uharte@ehu.es)

Anuncios