Alternatiba Demokratikoak Alternativas Democráticas

Alternatiba demokratikoak

Demokrazia ordezkatzaileari zuzentzen zaizkion kritikak gero eta zabalagoak dira. Kritika horietatik bertatik hainbat alternatiba sortu izan dira. Egin diren proposamen berriek demokrazia bera demokratizatu eta bere errotiko esangura itauntzea dute helburu. Ildo horretan, Lurraren demokrazia, demokrazia parte hartzailea, demokrazia deliberatiboa, e.a. paratu dira. Testuinguru hori kontuan hartuta, lan- talde honetan demokrazia ordezkatzaileari azaldu zaizkion alternatiben inguruan jardun nahi dugu. Horretarako, proposamen horien jardunbide teorikoa edota praktikoa lantzen dituzten lanak azalduko dira.

Koordinatzaileak: Noemi Bergantiños Franco (noemi.bergantinos@ehu.es) eta Jone Martínez Palacios (jone.martinez@ehu.es)

Alternativas Democráticas

 Las actuales críticas hacia el funcionamiento de la democracia representativa ha dado lugar a un conjunto importante de propuestas y alternativas que tratan de dar radicalizar el sentido mismo de la democracia. Así, hablamos de democracia inclusiva, participativa, deliberativa, de la tierra, etc. En este bloque tiene como objetivo abordar la discusión en torno a estas alternativas, analizando tanto sus propuestas teóricas como sus experiencias de profundización democrática.

Coordinadoras: Noemi Bergantiños Franco (noemi.bergantinos@ehu.es) y Jone Martínez Palacios (jone.martinez@ehu.es)

Anuncios